Znajdź w pobliżu ośrodek oferujący wszczepienie urządzenia WATCHMAN FLX

Znajdź w pobliżu ośrodek oferujący wszczepienie urządzenia WATCHMAN FLXTM

Osoby wykonujące zabiegi implantacji urządzenia WATCHMAN FLX mają duże doświadczenie w zakresie przechodzenia przez przegrodę międzyprzedsionkową oraz przeszły zaawansowane szkolenia dotyczące migotania przedsionków oraz chorób strukturalnych serca. Wszystkie osoby implantujące urządzenia ukończyły szczegółowy program szkoleniowy dedykowany urządzeniu WATCHMAN FLX, który obejmował wiele faz takich jak szkolenie edukacyjne, szkolenie w zakresie obrazowania, szkolenie w zakresie doboru pacjentów, szkolenie w zakresie urządzenia i postępowania w przypadku wystąpienia powikłań oraz szkolenie dotyczące możliwego nadzoru lekarskiego.


Jeśli masz pacjenta, który może być kandydatem do wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX, skorzystaj z tego narzędzia, aby znaleźć wyszkolony ośrodek w twojej okolicy

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Boston Scientific jako narzędzie do lokalizowania lekarzy, zajmujących się wszczepieniem urządzenia Watchman. Ta baza danych może nie zawierać wszystkich lekarzy, którzy używają lub używali produktów BSC. Żaden z lekarzy nie płacił oraz nie otrzymał wynagrodzenia za włączenie do bazy danych.

Prosimy o przesłanie nam pytań dotyczących terapii zamykania uszka lewego przedsionka, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Skontaktuj się z nami

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.