Lekarka rozmawiająca z pacjentką

WATCHMANTM

Rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie ryzyka udaru*

WATCHMANTM LAAC zapewnia potwierdzone bezpieczeństwo I skuteczność w zakresie zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

  • WATCHMAN to jedyne urządzenie o potwierdzonym bezpieczeństwie i skuteczności w odniesieniu do zmniejszania ryzyka udaru mózgu oraz długoterminowego ryzyka wystąpienia krwawienia związanego ze stosowaniem doustnych leków przeciwzakrzepowych (OAC) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
  • Długoterminowe dane z badań PROTECT-AF i PREVAIL wykazały, że urządzenie WATCHMAN umożliwiło statystycznie istotne zmniejszenie liczby niepełnosprawności i udarów prowadzących do zgonu, poważnych krwawień niezwiązanych z zabiegiem oraz umieralności w porównaniu z warfaryną po 5 latach obserwacji kontrolnej.6

Urządzenie WATCHMANTM to najlepiej zbadane na świecie urządzenie do terapii LAAC

Jest to jednocześnie jedyne urządzenie, w przypadku którego bezpieczeństwo, skuteczność i korzyści dla pacjentów zostały potwierdzone zarówno w badaniach randomizowanych, jak i w wieloośrodkowych badaniach rejestrowych

Sprawdzony Zabieg

Poznaj wyniki dotyczące skuteczności urządzenia WATCHMAN w porównaniu z warfaryną uzyskane w badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, którzy nie kwalifikują się do stosowania terapii przeciwzakrzepowej lub u których istnieją przeciwwskazania do takiej terapii.

Proven Procedure

Potwierdzone Bezpieczeństwo

Przejrzyj dane dotyczące bezpieczeństwa z badań klinicznych i wyniki uzyskane podczas stosowania w praktyce dostępne w rejestrze EWOLUTION, a wskazujące na wysoki całkowity współczynnik powodzenia implantacji urządzenia WATCHMAN.

Proven Safety

References
1. Reddy VY, Sievert H, Halperin J, et al; for the PROTECT AF Steering Committee and Investigators. Percutaneous left atrial appendage closure vs warfarin for atrial fibrillation: a randomized clinical trial. JAMA 2014;312(19):1988-1998.
2.(2014). Circulatory System Devices Panel: WATCHMAN® Left Atrial Appendage Closure Therapy Sponsor Presentation. 2014 FDA Circulatory System Devices Panel.
3. ASAP Registry, Reddy, et al. JACC 2013 Jun 25;61(25):2551-6.
4. PREVAIL, Holmes, DR et al. JACC 2014; Vol. 64, No. 1.
5. Boersma L. V.A. et al., Implant Success and Safety of Left Atrial Appendage Closure with the WATCHMANTM device: periprocedural outcomes from the EWOLUTION Registry. Eur Heart J. 2016;37(31):2465-74.
6. Reddy VY, 5-Year Outcomes After Left Atrial Appendage Closure From the PREVAIL and PROTECT AF Trials. J Am Coll Cardiol. 2017 Dec 19;70(24):2964-2975. 

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.