Zamknięcia uszka lewego przedsionka

Zamknięcia uszka lewego przedsionka


Urządzenia WATCHMAN zapewniają sprawdzoną, bezpieczną i skuteczną opcję zmniejszania ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

  • WATCHMAN FLX to nowej generacji urządzenie do zamknięcia uszka lewego przedsionka, zbudowane na sprawdzonej platformie klinicznej WATCHMAN.
  • Zamknięcie uszka lewego przedsionka zmniejsza ryzyko udaru mózgu, a także długoterminowe ryzyko krwawienia związanego z OAC u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
  • Długoterminowe dane z PROTECT-AF i PREVAIL wykazały, że WATCHMAN zapewniał statystycznie istotne zmniejszenie liczby udarów powodujących inwalidztwo i śmiertelnych, poważnych krwawień niezwiązanych z zabiegiem i śmiertelności w porównaniu z warfaryną po 5 latach obserwacji.1
  • Badanie kliniczne PINNACLE FLX US IDE wykazało bezpieczeństwo i skuteczność WATCHMAN FLX, spełniając pierwszorzędowy punkt końcowy bezpieczeństwa z 0,5% odsetkiem zdarzeń związanych z procedurą i pierwszorzędowym punktem końcowym 100% skutecznego wskaźnika zamknięcia po 12 miesiącach.2


WATCHMAN to najlepiej przebadane urządzenie do zamknięcia lewego przedsionka na świecie i jedyne o udowodnionym bezpieczeństwie, skuteczności i korzyściach dla pacjentów zarówno z randomizowanych badań, jak i wieloośrodkowych rejestrów.

> 6.800
Pacjentów przebadanych w badaniach klinicznych.

> 11.000
pacjento-lat obserwacji pacjentów

GLOBALNE
Globalny zasięg

Udowodniona procedura

Dowiedz się więcej o wynikach efektywności WATCHMAN w badaniach klinicznych u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków i przeciwskazaniem do terapii OAC.

Proven Procedure

Potwierdzone bezpieczeństwo

Przejrzyj dane z badań klinicznych i rejestrów dotyczących bezpieczeństwa.

Proven Safety

References
* In non-valvular AF Patients

1. Reddy VY, 5-Year Outcomes After Left Atrial Appendage Closure From the PREVAIL and PROTECT AF Trials. J Am Coll Cardiol. 2017 Dec 19;70(24):2964-2975.
2. Doshi SK, et al. PINNACLE FLX Results Presented at HRS 2020.

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.