Eine Übersicht über den Zusammenhang zwischen Vorhofflimmern und Schlaganfall

Informacje ogólne dotyczące związku między migotaniem przedsionków a udarem.

Pacjenci z migotaniem przedsionków, którzy będą mieli udar1

Wyświetl film

Fakty dotyczące migotania przedsionków i udaru

  • Aktualnie migotanie przedsionków dotyka ponad 6 milionów Europejczyków. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie w miarę starzenia się populacji
  • U pacjentów z migotaniem przedsionków występuje 5-krotnie wyższe ryzyko udaru niż u osób z prawidłowym rytmem serca2
  • 50% udarów związanych z migotaniem przedsionków występuje u osób poniżej 75 roku życia3

W przypadku niezastawkowego migotania przedsionków, ponad 90% powodujących udar zakrzepów, pochodzących z lewego przedsionka serca, powstaje w jego uszku

Zobacz, które metody leczenia obniżają ryzyko udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

Kontrola migotania przedsionków i udaru

BIBLIOGRAFIA
1. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Grupa zadaniowa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. leczenia migotania przedsionków. Opracowano przy szczególnym wkładzie European Heart Rhythm Association (EHRA) ESC. Zatwierdzone przez Europejską Organizację Udarową (ESO). Kirchhof P. et al. Eur Heart J 27 sierpnia 2016.
2. Lamassa et al., Characteristics, Outcome, and Care of Stroke Associated With Atrial Fibrillation in Europe Data From a Multicenter Multinational Hospital–Based Registry (The European Community Stroke Project). Stroke 32.2 (2001): 392–398.
3. Bath P. et al. European Heart Journal Supplements 2005;7:C12–C18.
4. Blackshear J.L., Odell J.A. Annals of Thoracic Surgery 1996;61:755–759.

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.