Wgląd w różne opcje leczenia w celu zmniejszenia ryzyka udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

Wgląd w różne opcje leczenia w celu zmniejszenia ryzyka udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Metody leczenia obniżające ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków

Leki przeciwzakrzepowe

Najbardziej popularną metodą leczenia stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru spowodowanego migotaniem przedsionków jest podanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna (Coumadin®) oraz nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych (NOAC).

Warfaryna i leki NOAC skutecznie zmniejszają ryzyko udaru sercowo-zatorowego, mogą nie być jednak dobrze tolerowane przez niektórych pacjentów, a ponadto wiążą się z ryzykiem wystąpienia powikłań krwotocznych.

Ograniczenia doustnych leków przeciwzakrzepowych obejmują:

  • Ryzyko krwawienia
  • Wysoki odsetek pacjentów wymagających przerwania leczenia (50% pacjentów przyjmujących leki z grupy antagonistów witaminy K oraz 30% pacjentów przyjmujących leki NOAC po upływie 2 lat)1
  • Interakcje z niektórymi produktami spożywczymi i lekami (warfaryna)
  • Częste badania krwi i modyfikacje dawki (warfaryna)
Zabieg wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX

Zabieg wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX

Urządzenie WATCHMAN FLX to rewolucyjny sposób na zmniejszenie ryzyka udaru. u osób z migotaniem przedsionków większość zakrzepów krwi tworzy się w uszku lewego przedsionka serca.

Urządzenie WATCHMAN FLX stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się tych zakrzepów krwi z uszka lewego przedsionka do krwiobiegu, co mogłoby spowodować zablokowanie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji udar.

Dowiedz się więcej na temat trwałego rozwiązania mającego na celu zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.

Innowacyjne rozwiązanie jednorazowe

BIBLIOGRAFIA
1. Martinez et al. Thromb Haemost 2015;114: W druku.

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.