HAS-BLED Risk Calculator

Oceń ryzyko udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków


Użyj poniższego kalkulatora HAS-BLED do oceny ryzyka krwawienia

Kalkulator CHA₂DS₂-VASc

Oceń ryzyko udaru u pacjentów z NVAF

Oceń ryzyko udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Pobierz kalkulator ryzyka udaru i krwawienia oceny ryzyka udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.