urządzenie WATCHMAN w uszku lewego przedsionka (zbliżenie)

Informacje Na Temat Zabiegu Wszczepienia Urządzenia WATCHMANTM

Dowiedz się więcej o nowym TruSeal Access System
Współczynnik powodzenia wszczepienia w prospektywnym badaniu rejestrowym EWOLUTION wyniósł 98,5%

Jak działa WATCHMAN?

  • Zabieg wszczepienia urządzenia WATCHMAN nie wymaga przeprowadzania operacji na otwartym sercu i zwykle jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym lub w płytkiej sedacji.
  • Zabieg trwa zwykle około godziny i obejmuje niewielkie nacięcie w pachwinie pozwalające na wprowadzenie do żyły udowej cewnika, który umożliwi wprowadzenie urządzenia WATCHMAN do serca. Ze względu na wykonanie niewielkiego nacięcia pacjenci dużo szybciej dochodzą do siebie i odczuwają mniejszy ból, niż w przypadku operacji na otwartym sercu. Na ogól zostają wypisani ze szpitala po dwóch dniach.
  • Zazwyczaj wykonywane jest badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (ang. transesophageal echocardiogram, TEE) w celu wykonania pomiaru uszka lewego przedsionka (ang. left atrial appendage, LAA), aby określić rozmiar urządzenia WATCHMAN, które ma zostać wszczepione.
  • Po przejściu przez przegrodę międzyprzedsionkową, wykonywanym za pomocą standardowego systemu przezprzegrodowego, do uszka lewego przedsionka zostaje wprowadzona po prowadniku koszulka naczyniowa typu WATCHMAN Access Sheath. System doprowadzający jest następnie wprowadzany do dystalnej części uszka lewego przedsionka przy wykorzystaniu cewnika typu pigtail. 
  • System wprowadzania WATCHMAN zostaje przygotowany, wprowadzony do koszulki dostępowej i powoli przesuwany pod kontrolą fluoroskopową. Następnie urządzenie WATCHMAN zostaje rozłożone w uszku lewego przedsionka serca. Kryteria uwolnienia urządzenia zostają potwierdzone za pomocą metody fluoroskopowej i TEE przed jego uwolnieniem.
Dowiedz się więcej o nowej koszulce TrueSeal

Jakie leczenie jest zalecane po zabiegu wszczepienia?

Decyzję o leczeniu poimplantacyjnym podejmuje lekarz i jest ono zależne od stanu oraz historii medycznej danego pacjenta. Firma Boston Scientific zapewnia ogólne wskazówki w instrukcji użytkowania urządzenia. Lista leków została zaktualizowana na podstawie rzetelnych wyników klinicznych zaobserwowanych w badaniu rejestrowym EWOLUTION Według nowych zaleceń pacjenci, u których nie występuje szczególna potrzeba medyczna dalszego stosowania aspiryny, mogą przerwać jej stosowanie po upływie co najmniej 12 miesięcy. Ponadto w zależności od preferencji pacjenta, ryzyka krwawienia oraz ryzyka udaru pacjent powinien przyjmować po zabiegu klopidogrel i/lub dowolny nowy doustny lek przeciwzakrzepowy (ang. novel oral anticoagulants, NOAC) lub doustny lek przeciwzakrzepowy (OAC) przez co najmniej 3 miesiące. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ośrodkiem przeprowadzającym zabieg wszczepienia. 

Skierowanie pacjenta na zabieg

Chcesz skierować na zabieg pacjenta z niezastawkowym migotaniem przedsionków? Oto wszystkie potrzebne informacje.

Dla kogo jest urządzenie WATCHMAN?

Zobacz, którzy pacjenci z niezastawkowym migotaniem przedsionków mogą skorzystać z urządzenia WATCHMAN

Wybór właściwych pacjentów

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.