Zdobądź informacje na temat procedury implantacji WATCHMAN FLX

Zdobądź informacje
na temat procedury implantacji
WATCHMAN FLXTMWszczepienie WATCHMAN FLX jest minimalnie inwazyjną, jednorazową procedurą zaprojektowaną, aby zredukować ryzyko udarów związanych z uszkiem lewego przedsionka (LAA)

Minimalnie inwazyjna

Minimalnie inwazyjna

Stały implant

Stały implant

Typowa procedura trwa krócej niż godzinę

Typowa procedura trwa krócej niż godzinę

Średnio 24-godzinny pobyt w szpitalu

Średnio 24-godzinny pobyt w szpitalu

Procedura WATCHMAN FLX

1

Używaj standardowej techniki przezskórnej, prowadnik i rozszerzacz naczyniowy jest wprowadzany do żyły udowej.

2

Procedura implantacyjna jest przeprowadzana we fluoroskopii i  echu przezprzełykowym (TEE). Przejście przez przegrodę międzyprzedsionkową, dzięki standardowemu systemowi do nakłucia.

3

Koszulka dostępowa jest wprowadzona na prowadniku do lewego przedsionka i nawigowana do dystalnej części uszka lewego przedsionka dzięki cewnikowi pigtail.

4

WATCHMAN FLX jest następnie rozłożony i uwolniony w uszku lewego przedsionka.

5

Tkanki serca namnażają się na powierzchni WATCHMAN FLX i uszko lewego przedsionka jest trwale uszczelnione.

6

Całkowita endotelizacja urządzenia.

Po-implantacyjny plan leczenia

Leki po implantacji leżą w gestii każdego lekarza i zależą od stanu pacjenta i historii choroby. Boston Scientific zapewnia ogólne wytyczne w instrukcji obsługi urządzenia (IFU), w oparciu o solidne wyniki kliniczne w rejestrze EWOLUTION.

WATCHMAN FLX po-implatacyjny plan leczenia

Skierowanie pacjenta na zabieg

Chcesz skierować na zabieg pacjenta z niezastawkowym migotaniem przedsionków? Oto wszystkie potrzebne informacje.

Dla kogo jest zamknięcie uszka lewego przedsionka?

Zobacz, którzy pacjenci z niezastawkowym migotanie przedsionków mogą skorzystać z
metody zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Wybierz odpowiedniego pacjenta

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.