Dla kogo jest  metoda zamknięcia uszka lewego przedsionka?

Dla kogo jest metoda zamknięcia uszka lewego przedsionka?

tło przedstawiające mężczyznę wędrującego pieszo


Rozważ terapię zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, wysokim ryzykiem udaru i:

  • Przeciwskazaniem do stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych1
  • Nietolerancją doustnych leków przeciwzakrzepowych2
  • Podwyższonym ryzykiem krwawienia (HAS-BLED>=3; podwyższonym ryzykiem krwawienia poza skalą HAS-BLED, potrzebą przedłużenia lub powtórzenia potrójnej terapii; niewydolnością nerek (ciężką) jako przeciwskazanie do NOAC1
  • Indywidualna i specyficzna konfiguracja ryzyka udaru przy terapii przeciwzakrzepowej (nieskuteczne leczenie doustne; odizolowanie elektryczne uszka lewego przedsionka po ablacji (kontrowersyjne wskazania do zamknięcia uszka lewego przedsionka)1

Posłuchaj o konieczności wykonania zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z perspektywy lekarza

Dlaczego WATCHMAN?

Dlaczego WATCHMAN?

WATCHMAN FLX wykorzystuje doświadczenie sprawdzonej i bezpiecznej platformy WATCHMAN. WATCHMAN FLX skutecznie zmniejsza ryzyko udaru i długoterminowe ryzyko krwawienia związane ze stosowaniem OAC u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

Wytyczne dotyczące LAAC i zalecenia:

  • Wytyczne ESC z 2016 roku dotyczące leczenia migotania przedsionków2
  • Uzgodnione stanowisko ekspertów EHRA/EAPCI w sprawie wykonywania zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka serca z zastosowaniem cewnika1

Z Perspektywy
Lekarza

Historie
Pacjentów

Udar Mózgu & Ocena Ryzyka Krwawienia

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.