Dla kogo jest urządzenie WATCHMAN?

Dla kogo jest urządzenie WATCHMANTM?

tło przedstawiające mężczyznę wędrującego pieszo

Rozważ wszczepienie urządzenia WATCHMANTM u swoich pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, wysokim ryzykiem udaru oraz:

  • Nietolerancją doustnych leków przeciwzakrzepowych (OAC) lub przeciwwskazaniami do ich stosowania1
  • Wysokim ryzykiem krwawienia (HAS-BLED >3) lub krwawieniami w wywiadzie 4
  • Przebytym udarem mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym (TIA) 2
  • Suboptymlanym leczeniem przeciwzakrzepowym

Posłuchaj o konieczności wykonania zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z perspektywy lekarza

Dlaczego WATCHMAN?

WATCHMAN to jedyne urządzenie o potwierdzonym bezpieczeństwie i skuteczności w odniesieniu do zmniejszania ryzyka udaru mózgu oraz długoterminowego ryzyka wystąpienia krwawienia związanego ze stosowaniem doustnych leków przeciwzakrzepowych (OAC) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

Wytyczne dotyczące LAAC & Zalecenia:

  • Wytyczne ESC z 2016 roku dotyczące leczenia migotania przedsionków
  • Uzgodnione stanowisko ekspertów EHRA/EAPCI w sprawie wykonywania zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka serca z zastosowaniem cewnika

Z Perspektywy
Lekarza

Historie
Pacjentów

Udar Mózgu & Ocena Ryzyka Krwawienia

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.