The risk of stroke is 5 times higher in patients with AF

U Pacjentów Z Migotaniem Przedsionków Ryzyko Udaru Jest 5 Razy Większe*

Najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar niedokrwienny.  Szacuje się, że ryzyko udaru u osób z migotaniem przedsionków jest 5 razy większe niż u osób, u których to schorzenie nie występuje.1 Większość pacjentów z migotaniem przedsionków, niezależnie od stopnia nasilenia objawów lub częstotliwości występowania epizodów, wymaga leczenia w celu zmniejszenia ryzyka udaru.

Migotanie Przedsionków,
A Ryzyko Udaru

Informacje o udarze związanym z migotaniem przedsionków

Kontrola Ryzyka Udaru Związanego
Z Migotaniem Przedsionków

Jak można kontrolować ryzyko udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków?

BIBLIOGRAFIA
1. Holmes D.R. Atrial Fibrillation and Stroke Management: Present and Future, Seminars in Neurology 2010; 30:528–536.


UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym urządzeniem. 1. Holmes D.R. Atrial Fibrillation and Stroke Management: Present and Future, Seminars in Neurology 2010; 30:528–536.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.