W jaki sposób terapia zamknięcia uszka lewego przedsionka może zmienić historię Twojego pacjenta?

W jaki sposób terapia zamknięcia uszka lewego przedsionka może zmienić historię Twojego pacjenta?


Poznaj profile medyczne pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, którzy mogą skorzystać z terapii LAAC

Z powodu problemów zdrowotnych u Franka stwierdza się wysokie ryzyko wystąpienia poważnego krwawienia

Angażujący się dziadek w wieku 80 lat — niezastawkowe migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca
Wynik oceny w skali CHA2DS2-VASc: 5; wynik oceny w skali HAS-BLED: 2

Chociaż pacjent kwalifikuje się do leczenia warfaryną, obecnie przyjmuje warfarynę w dawce 5 mg na dobę. Frankowi w przeszłości zdarzały się upadki, w wyniku których doznał złamania biodra i stłuczenia mózgu. Jego lekarz sądzi, że z powodu stanu zdrowia ryzyko wystąpienia poważnego krwawienia w następstwie urazu u pacjenta jest wysokie.

Lekarz Franka ustalił, że jest on potencjalnym kandydatem do zabiegu wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX. 

Opis przypadku przedstawiono wyłącznie w celach edukacyjnych; nie jest to opis rzeczywistej sytuacji.

Ze względu na tryb życia ryzyko wystąpienia poważnego krwawienia u Gwen może być zwiększone

Opiekunka medyczna w wieku 65 lat — niezastawkowe migotanie przedsionków
Wynik oceny w skali CHA2DS2-VASc: 3; wynik oceny w skali HAS-BLED: 3
Obecnie przyjmuje 100 mg aspiryny na dobę.

U Gwen wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego po leczeniu warfaryną i apiksabanem.

Od czasu ostatniego krwawienia z przewodu pokarmowego pacjentka przyjmuje tylko aspirynę (ASA).

Lekarz Gwen ustalił, że jest ona potencjalną kandydatką do zabiegu wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX.

Opis przypadku przedstawiono wyłącznie w celach edukacyjnych; nie jest to opis rzeczywistej sytuacji.

Połączenie zawodu robotnika budowlanego i schematu leczenia warfaryną wzbudza obawy związane z ryzykiem krwawienia

Robotnik budowlany w wieku 55 lat — niezastawkowe migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, stabilna choroba niedokrwienna serca
Wynik oceny w skali CHA2DS2-VASc: 2; wynik oceny w skali HAS-BLED: 2

Lekarz Johna uważa, że ze względu na wykonywany zawód ryzyko wystąpienia poważnego krwawienia w wyniku urazu jest u niego wysokie.

Lekarz Johna ustalił, że jest on potencjalnym kandydatem do zabiegu wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX.

Opis przypadku przedstawiono wyłącznie w celach edukacyjnych; nie jest to opis rzeczywistej sytuacji.

Ze względu na występujące w przeszłości krwawienia Nikolas jest jeszcze bardziej narażony na nieznane powikłania związane ze stosowaniem leków przeciwzakrzepowych

Emerytowany nauczyciel w wieku 77 lat — niezastawkowe migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, przebyty udar mózgu
Wynik oceny w skali CHA2DS2-VASc: 5; wynik oceny w skali HAS-BLED: 5

U Nikolasa w przeszłości występowały krwawienia, zwłaszcza z przewodu pokarmowego, dlatego doustne leki przeciwzakrzepowe są u niego przeciwwskazane.

Lekarz Nikolasa ustalił, że jest on potencjalnym kandydatem do zabiegu wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX.

Opis przypadku przedstawiono wyłącznie w celach edukacyjnych; nie jest to opis rzeczywistej sytuacji.

Ośrodki Implantacji

Czy wśród Państwa pacjentów jest ktoś, kto mógłby być kandydatem do wszczepienia urządzenia WATCHMAN FLX?

Wynik CHA2DS2-VASc

Ocena ryzyka udaru i krwawień u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.