CHA2DS2-VASC STROKE CALCULATOR

Oceń ryzyko udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków


Użyj poniższego kalkulatora CHA2DS2-VASc do oceny ryzyka udaru

Kalkulator HAS-BLED

Oceń ryzyko krwawienia u pcjantów z NVAF

Oceń ryzyko udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Pobierz Kalkulator oceny ryzyka krwawienia i udaru

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.