Warto zapoznać się z potwierdzonym profilem bezpieczeństwa urządzenia WATCHMAN

Warto Zapoznać Się Z Potwierdzonym Profilem Bezpieczeństwa Urządzenia WATCHMANTM

Badania w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej urządzenia WATCHMAN wykazały korzystne wyniki w zakresie bezpieczeństwa

Współczynnik powodzenia implantacji w prospektywnym badaniu rejestrowym EWOLUTION wyniósł 98,5%, co jest najwyższym wynikiem osiągniętym we wszystkich badaniach urządzenia WATCHMAN1.

Powodzenie implantu*

* Implant success defined as deployment and release of the device into the LAA; no leak ≥ 5 mm 

Niski współczynnik powikłań w badaniach klinicznych

Współczynnik ryzyka okołozabiegowego w prospektywnym badaniu rejestrowym EWOLUTION wyniósł 2,8%, co jest najniższym wynikiem osiągniętym we wszystkich badaniach urządzenia WATCHMAN1.

Ciężkie zdarzenia niepożądane związane z zabiegiem lub urządzeniem** (SAE) po 7 dniach

** Serious Adverse Event - Composite fo vascular complications includes cardia perforation, pericardial effusion with tamponade, ischemic stroke, device embolization, and other vascular complications.

Dowiedz się więcej na temat badania rejestrowego EWOLUTION

EWOLUTION(rejestr wyników stosowania urządzenia WATCHMANTM w warunkach rzeczywistej praktyki lekarskiej) jest największym prospektywnym rejestrem zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka, w którym przebadano ponad 1000 pacjentów. Rejestr EWOLUTION to wieloośrodkowe badanie opracowane w celu uzyskania danych klinicznych o powodzeniu zabiegu, odsetkach powikłań, częstości występowania udaru, krwawienia oraz danych o odległych wynikach pacjenta.

Dowiedz się więcej na temat programu klinicznego WATCHMAN

Zobacz dokumentację dotyczącą skuteczności i bezpieczeństwa urządzenia WATCHMAN

Bibliografia
* Powodzenie implantacji definiowane jako założenie i zwolnienie urządzenia w uszku lewego przedsionka serca; brak przecieku ≥5 mm 
1. Boersma L.V.A. et al. Implant success and safety of left atrial appendage closure with the WATCHMAN device: peri-procedural outcomes from the EWOLUTION registry. Eur Heart J 2016;37(31):2465–74.

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.