Ocena ryzyka udaru i krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Ocena ryzyka udaru I krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Pobierz aplikację


W ramach procesu podejmowania decyzji dotyczącej profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, w wytycznych ESC zaleca się ocenę ryzyka udaru i krwawienia wykorzystując odpowiednio skale CHA2DS2-VASc i skalę HAS-BLED.

Ocena Ryzyka Udaru

CHA2DS2-VASc to system oceny ryzyka opracowany przez zespół Lipa i wsp., w którym udoskonalono starszą wersję skali CHADS2 poprzez uwzględnienie dodatkowych czynników ryzyka udaru i położenie większego nacisku na wiek pacjenta.1,2

Ocena Ryzyka Krwawienia

Skala HAS-BLED została opracowana jako praktyczna skala służąca do szacowania rocznego ryzyka wystąpienia poważnych krwawień u pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących warfarynę.3

Ocena ryzyka udaru & krwawienia u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków za pomocą kalkulatora ryzyka udaru i krwawienia

Kalkulator ryzyka udaru i krwawienia firmy Boston Scientific (ang. Boston Scientific Stroke-Bleed Risks Calculator) pomoże z łatwością zestawić ryzyko udaru z ryzykiem krwawienia przed podjęciem decyzji dotyczącej najlepszej metody leczenia dla pacjentów z migotaniem przedsionków; warto rozważyć zastosowanie terapii LAAC u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz wysokim ryzykiem wystąpienia udaru i krwawienia.

 

 

 

Pobierz aplikację

Download the App from iOS App Store

Oblicz ryzyko udaru i krwawienia za pomocą komputerowego kalkulatora CHA2DS2-VASc

Kalkulator CHA₂DS₂-VASc

Oceń ryzyko udaru u pacjentów z NVAF

Kalkulator HAS-BLED

Oceń ryzyko krwawienia u pacjentów z NVAF

Innowacyjne jednorazowe rozwiązanie

Przejrzyj dane kliniczne, które potwierdzają, dlaczego platforma WATCHMAN LAA jest sprawdzoną opcją zmniejszania ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

Wyniki kliniczne

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.


App Store, logo App Store i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.