Urządzenie WATCHMAN na dłoni

WATCHMANTM

Jeden zabieg.
Trwały efekt.

Ilustracja serca z urządzeniem WATCHMAN

Trwałe rozwiązanie mające na celu zmniejszenie ryzyka udaru mózgu

  • Wszczepienie urządzenia WATCHMAN to jednorazowy, minimalnie inwazyjny zabieg przeprowadzany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru wywołanego skrzeplinami powstającymi w uszku lewego przedsionka u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których wystąpiło krwawienie lub którzy mają przeciwwskazania do stosowania leków przeciwzakrzepowych.
  • Zabieg trwa średnio około 60 minut, a pacjenci zwykle przebywają w szpitalu przez 48 godziny.

Zabieg Wszczepienia

Dowiedz się więcej o zabiegu wszczepienia urządzenia WATCHMAN u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków. 

WATCHMAN device implanted

Materiały WATCHMAN

Uzyskaj dostęp do niezbędnych narzędzi, które pozwolą Ci zaznajomić się z kluczowymi informacjami o urządzeniu WATCHMAN

WATCHMAN device

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.