Lekarz — zdjęcie w tle

Korzyści związane z zamknięciem uszka lewego przedsionka z perspektywy lekarza


Zobacz, jak lekarze omawiają, którzy pacjenci mogą odnieść korzyści z terapii zamknięcia uszka lewego przedsionka w celu zmniejszenia ryzyka udaru.

Dla kogo jest terapia zamknięcia uszka lewego przedsionka?

Zobacz jak terapia LAAC zmieniła życie pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Wynik CHA2DS2-VASc

Ocena ryzyka udaru i krwawień u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.