Lekarz — zdjęcie w tle

Korzyści związane z urządzeniem WATCHMANTM z perspektywy lekarza

Obejrzyj dyskusję lekarzy dotyczącą pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka udaru w wyniku wszczepienia urządzenia WATCHMAN do uszka lewego przedsionka.

Dla Kogo Jest Urządzenie WATCHMAN?

Zobacz, jak urządzenie WATCHMAN zmieniło życie pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Wynik CHA2DS2-VASc

Ocena ryzyka udaru i krwawień u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.