Zbliżenie urządzenia WATCHMAN

Wykorzystaj kompleksowy zestaw materiałów WATCHMANTM

Broszura urządzenia WATCHMAN dla lekarza kierującego

Typ pliku: PDF
Ogólne informacje dotyczące urządzenia WATCHMAN dla lekarzy kierujących ułatwiające identyfikację pacjentów kwalifikujących się do wszczepienia urządzenia WATCHMAN.

Broszura produktu

Typ pliku: PDF
W broszurze omówiono, dlaczego urządzenie WATCHMAN jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

Informacje o urządzeniu WATCHMAN LAAC

Urządzenie WATCHMANTM LAAC

Typ pliku: Wideo
Zobacz szczegółową animację przedstawiająca zabieg wszczepienia urządzenia WATCHMANTM

Migotanie przedsionków a ryzyko wystąpienia udaru

Typ pliku: Wideo
Zobacz, jak migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru u pacjentów zniezastawkowym migotaniem przedsionków

Otrzymuj zaktualizowane dane dotyczące urządzenia WATCHMAN

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do dokumentacji na temat badania EWOLUTION.

Zarejestruj się

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.