Lekarz trzymający urządzenie WATCHMAN FLX

WATCHMAN FLXTM

Jednorazowy zabieg, który może zapewnić znaczne, długoterminowe zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Sprawdź, dla których pacjentów przeznaczone jest urządzenie WATCHMAN FLX
 Tabletki To Nie Wszystko

Tabletki To Nie Wszystko

Zamknięcie uszka lewego przedsionka (ang.left atrial appendage closure, LAAC) za pomocą urządzenia WATCHMAN FLXTM stanowi jednorazowe, bezpieczne i skuteczne roziwązanie, które ma na celu zapobiec embolizacji skrzeplin z uszka lewego przedsionka, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz z wywiadem krwawień lub z przeciwskazaniami do stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych.

Potwierdzone.
Długoterminowe.

Przejrzyj dane kliniczne potwierdzające zastosowanie urządzenia platformy WATCHMAN jako sprawdzonej opcji zmniejszenia ryzyka udaru

 

analytics visual

Zabieg
wszczepienia

Zapoznaj się z zabiegiem zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) za pomocą implantu WATCHMAN FLX i odkryj, w jaki sposób może on ułatwić kontrolę ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

WATCHMAN device implanted

Dla kogo jest urządzenie WATCHMAN FLX?

Zobacz, którzy pacjenci mogą skorzystać z zastosowania metod leczenia innych niż doustne leki przeciwkrzepliwe

 

WATCHMAN patient

Otrzymuj aktualne dane dotyczące WATCHMAN FLX urządzenia

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do dokumentacji na temat badania FLX PINNACLE.

Zarejestruj się

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.