Lekarz trzymający urządzenie WATCHMAN FLX

WATCHMAN FLXTM

Jednorazowy zabieg, który może zapewnić znaczne, długoterminowe zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Sprawdź, dla których pacjentów przeznaczone jest urządzenie WATCHMAN FLX
 Tabletki To Nie Wszystko

Tabletki To Nie Wszystko

WATCHMAN to najlepiej przebadane i wszczepione urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka na świecie, które zostało przebadane przez 15 lat / 6000 pacjento-lat, a urządzenie  nowej generacji WATCHMAN FLX zostało zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa zabiegów przy jednoczesnym zwiększeniu liczby leczonych pacjentów.

Potwierdzone.
Długoterminowe.

Przejrzyj dane kliniczne potwierdzające zastosowanie urządzenia platformy zamknięcie uszka lewego przedsionka jako sprawdzonej opcji zmniejszenia ryzyka udaru.

analytics visual

Zabieg
wszczepienia

Zapoznaj się z zabiegiem zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) za pomocą implantu WATCHMAN FLX i odkryj, w jaki sposób może on ułatwić kontrolę ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

WATCHMAN device implanted

Dla kogo jest urządzenie zamknięcie uszka lewego przedsionka?

Zobacz, którzy z twoich pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków  mogą skorzystać na zamknięciu uszka lewego przedsionka.

WATCHMAN patient

Otrzymuj aktualne dane dotyczące urządzenia WATCHMAN FLX


Zarejestruj się

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.