Lekarz trzymający urządzenie WATCHMAN

WATCHMANTM

Jednorazowy zabieg, który może zapewnić znaczne, długoterminowe zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Sprawdź, dla których pacjentów przeznaczone jest urządzenie WATCHMAN
Tabletki to nie wszystko

Tabletki To Nie Wszystko

Zamknięcie uszka lewego przedsionka (ang. left atrial appendage closure, LAAC) za pomocą urządzenia WATCHMAN stanowi jednorazowe, bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, które ma na celu zapobiec embolizacji skrzeplin z uszka lewego przedsionka, zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz z wywiadem krwawień lub z przeciwwskazaniami do stosowania doustnych leków przeciwkrzepliwych.

Potwierdzone. Długoterminowe.

 

Przejrzyj dane kliniczne potwierdzające zastosowanie urządzenia WATCHMAN jako sprawdzonej opcji zmniejszenia ryzyka udaru

analytics visual

Zabieg wszczepienia

 

Zapoznaj się z zabiegiem zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) za pomocą implantu WATCHMAN i odkryj, w jaki sposób może on ułatwić kontrolę ryzyka udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków

WATCHMAN device implanted

Dla kogo jest urządzenie WATCHMAN?

Zobacz, którzy pacjenci mogą skorzystać z zastosowania metod leczenia innych niż doustne leki przeciwkrzepliwe

WATCHMAN patient

Otrzymuj aktualne dane dotyczące urządzenia WATCHMAN

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do dokumentacji na temat badania EWOLUTION.

Zarejestruj się

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.